Tại sao khi bước ra trường đời ,người học kém lại thường thành công, giàu có hơn người học giỏi?

Tại sao khi bước ra trường đời ,người học kém lại thường thành công, giàu có hơn người học giỏi? #nguoithanhcong#taisaonguoihockemlaithanhcong#trithuctre Những sinh viên học giỏi sau này sẽ trở thành giáo sư của trường. Còn những sinh viên hay bỏ học, học kém rất có thể sau này sẽ xây cho trường một thư viện mới dưới tên của họ. Tại sao học kém và học giỏi sau này trải đời thường có kết quả đối nghịch lại nhau như vậy có người học trung bình ở trường, những ra đời vẫn thành công Tại sao người học kém lại thành công Tại sao có những người học mãi nhưng không giỏi Tại sao người học giỏi thường làm thuê cho người học dốt Học dốt có phải là NGU Tại sao trẻ Tây học dốt hơn trẻ Việt nhưng ra trường lại giỏi hơn Học giỏi và học dốt Những người nổi tiếng học dốt

Vinhome hưng yên Vinhome ocean park giam sat hanh trinh camera nghị định 10